Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw

wpis w: Opinie | 0

Podlaska Izba Rolnicza po zapoznaniu się z projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw nie wnosi uwag.