Projekt rozporządzenia „Restrukturyzacja małych gospodarstw

wpis w: Opinie | 0

Podlaska Izba Rolnicza po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 pozytywnieopiniuje skrócenie czasu na rozpatrzenie wniosku złożonego w ramach działania „Restrukturyzacja Małych Gospodarstw”. Dodatkowo umożliwienie składania wniosków w formie elektronicznej znacznie ułatwi i przyspieszy ich składanie i rozpatrywanie.

Jednakże, wnioskujmy o wprowadzenie zmian polegających na zwiększeniu wysokości pomocy do 100 tys. zł Sytuacja w rolnictwie związana z wystąpieniem COVID-19 jest bardzo trudna, wielu rolników w obecnej chwili nie inwestuje w swoje gospodarstwo. Uważamy, iż w obecnym czasie każde działanie na które rolnik nie musi zaciągać dodatkowych zobowiązań,  jest działaniem wspierającym rozwój gospodarstw rolnych w Polsce.