Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

wpis w: Opinie | 0

Po analizie przedmiotowego rozporządzenia Podlaska Izba Rolnicza wnosi następujące uwagi:

– stawka płatności w Pakiecie 6. Trwałe użytki zielone w okresie konwersji oraz Pakiecie 12. Trwałe użytki zielone po okresie konwersji powinna być zwiększona o ok. 30 %, zbiory z TUZ są bazą paszową dla zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie, otrzymywanie płatności w tych pakietach uzależnione jest od posiadania odpowiedniej obsady zwierząt, a zatem kwota płatności winna być zbliżona do stawki za 1 ha przy pakietach paszowych w ramach Rolnictwa ekologicznego

– wysokość płatności w ramach rolnictwa ekologicznego w naszej ocenie winna być waloryzowana wg wskaźnika wzrostu minimalnego wynagrodzenia, stąd też pozytywnie oceniamy wzrost stawek płatności w ramach Rolnictwa ekologicznego w następnym roku, jednak powinny być one jeszcze wyższe

– w celu podniesienia dobrostanu zwierząt warto rozważyć byłoby wprowadzenie w ramach tego działania dopłat do zwierząt utrzymywanych na głębokiej ściółce (do przyjęcia byłaby stawka 500 zł na 1 DJP)

– należy zmienić przepisy w kwestii tworzenia grupy rolników (w celu spełnienia warunkum. in. obsady zwierząt) – obecnie rolnicy, którzy podjęli zobowiązanie w ramach Upraw paszowych czy Trwałych Użytków Zielonych gdy przelicznik na 1 ha wynosił 0,3 DJP nie mogą tworzyć grupy z rolnikami, którzy mają warunek posiadania obsady zwierząt 0,5 DJP na 1 ha – często rolnicy nie są świadomi jakie realizują zobowiązanie, tworzą grupę rolników, a na etapie wydawania decyzji otrzymują decyzję o odmowie płatności z uwagi na stworzenie nieprawidłowej grupy rolników

– pozytywnie opiniujemy 3-letni okres zobowiązania w ramach Rolnictwa ekologicznego, rolnicy którzy obawiali się 5-letniego okresu zobowiązania będą mogli w okresie tych 3 lat sprawdzić, czy system tego rolnictwa jest odpowiedni w odniesieniu do ich gospodarstw

– należałoby pochylić się nad sankcjami dotyczącymi nieposiadania odpowiedniej obsady zwierząt w odniesieniu do posiadanej powierzchni upraw paszowych oraz TUZ, rolnik nie powinien dostawać odmowy przyznania płatności, jeśli obsada jest za mała – w naszej ocenie płatność powinna być przyznawana do tej powierzchni, do której wystarczyła obsada wyliczona ze zwierząt posiadanych przez rolnika w wymaganych okresie referencyjnym