Projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

wpis w: Opinie | 0

Zaopiniowano pozytywnie powyższy projekt. Zaangażowanie członków ochotniczych straży pożarnych w pełnienie służby jest godne podziwu i często wiąże się ze sporym obciążeniem psychicznym i fizycznym. Wprowadzenie dodatku do emerytury dla członków ochotniczych straży pożarnych w wysokości 20 zł za każdy rok pełnionej przez nich aktywnej służby będzie wyrazem szacunku i uznania dla ich oddanej służby. Wprowadzenie dodatku do emerytury dla osób pełniących służbę w OSP, będącą honorową działalnością zostanie docenione nie tylko poprzez uznanie i wdzięczność obywateli, ale również w formie finansowej o przynajmniej w części wynagrodzi im wieloletnią służbę i działalność na rzecz lokalnych społeczności.