Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zbieranych danych rynkowych:

wpis w: Opinie | 0

Projekt został zaopiniowany pozytywnie.