Styczeń 2021

wpis w: Terminarz | 0
  • Do 31.01.2021 r. -termin płatności składki za I kwartał na ubezpieczenie społeczne rolników
  • Do 28.01.2021 r. – nabór wniosków w ARiMR na Poddziałanie 4.1.3 Modernizacja gospodarstw rolnych –  w obszarze nawadniania w gospodarstwie – nabór 30 listopada do 28 stycznia 2021 r.
  • Do 26.02.2021 r. – nabór wniosków w ARiMR na Poddziałanie 4.1.2 Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych
  • Do 28.02.2021 r. – nabór wniosków w ARiMR na Poddziałanie 5.1 Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej
  • Do 13 stycznia 2021 r. – nabór wniosków w ARiMR na Poddziałanie 6.4 Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej