Zakaz udrażniania rowów

wpis w: Aktualnosci1 | 0

23 grudnia br. w siedzibie Podlaskiej Izby Rolniczej odbyło się spotkanie dotyczące zakazu udrażniania rowów na obszarach Natura 2000 Bagno Wizna.

W spotkaniu wzięli udział: Beata Bezubik – Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Stefan Krajewski – Poseł RP, Iwona Staniszewska – przedstawiciel Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wojciech Łuba- Przewodniczący Rady Powiatowej PIR w Zambrowie, Zdzisław Łuba –  Przewodniczący Rady Powiatowej PIR w Łomży, Kossakowski Ireneusz – delegat  Rady Powiatowej PIR w Łomży,  Kalinowski Leszek – rolnik z powiatu zambrowskiego, Agnieszka Artemiuk- zastępca Dyrektora Biura PIR.

Spotkaniu przewodniczył Wiceprezes Zarządu Podlaskiej Izby Rolniczej – Marek Siniło.

82 rolników otrzymało z RDOŚ w Białymstoku pismo nakazujące wstrzymanie prac i niepodejmowanie działań polegających na udrażnianiu i pogłębianiu rowów melioracyjnych  na łąkach do czasu obowiązywania planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Bagno Wizna PLB200005 tj. do dnia 7 stycznia 2024r.

Łąki na których wstrzymane zostały prace leżą na  terenie chronionego kompleksu mokradeł. Zdaniem obecnych osób na spotkaniu jest fakt, że gdyby rowy nie były udrażniane, to na łąki nie dałoby się wjechać i skosić trawy. A rolnicy żyją głównie z krów i mleka.

Zakaz ten na nieszczęście dla rolników powstał w wyniku intensywnych nacisków ze strony min. Fundacji Dzika Polska.

Absurdalne w tym wszystkim jest fakt, iż rolnicy, którzy otrzymali decyzje z RDOŚ o wstrzymaniu prac dotyczących udrażniania i pogłębiania rowów melioracyjnych w czerwcu br. otrzymywali również pismo z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie przypominające o konieczności przeprowadzania bieżących konserwacji polegających m.in. na odmulaniu dna rowów przez właścicieli poszczególnych działek. W piśmie tym czytamy „niewykonanie określonych w decyzji obowiązków stanowi podstawę do wszczęcia postępowania egzekucyjnego….”

Mało tego, w umowach dzierżawy, które podpisują rolnicy z KOWR jest zapis: ”w szczególności Dzierżawca zobowiązuje się  do dokonywania konserwacji i remontów urządzeń wchodzących w skład podmiotu dzierżawy, w tym urządzeń melioracji szczegółowych……”

W związku z zaistniałą sytuacją Podlaska Izba Rolnicza przy współpracy z RDOŚ w Białymstoku oraz Urzędem Wojewódzkim planuje zorganizować spotkanie z rolnikami oraz przedstawicielami Fundacji. Poseł Stefan Krajewski zobowiązał się zainteresować tematem Sejmową Komisję Środowiska. 

Obecni na spotkaniu rolnicy, złożyli na ręce Pani Dyrektor Beaty Bezubik petycję przeciwko Decyzji Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku dotyczącej wstrzymania prac i niepodejmowania działań polegających na udrażnianiu i pogłębianiu rowów melioracyjnych do czasu obowiązywania planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Bagno Wizna PLB200005 tj. do dnia 7 stycznia 2024 r. podpisaną przez 160 rolników. Zapowiedzieli również, ze będą od tej decyzji się odwoływali.