Dofinansowanie zakupu komputera dla dziecka z rodziny rolniczej

wpis w: Aktualnosci1 | 0

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku uprzejmie informuje o realizowanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencję  Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa programie „Komputer dla dziecka z rodziny rolniczej”.

Rodzina prowadząca gospodarstwo rolne, w skład której wchodzi co najmniej dwoje dzieci w wieku szkolnym, które nie ukończyły 18-ego roku życia może ubiegać się o dofinansowanie zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego do kwoty 1.500 zł.

Wnioski o przyznanie pomocy na dofinansowanie kosztów zakupu komputera można składać do Biur Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do dnia 30 grudnia 2020 r.

Aby móc ubiegać się o pomoc:

– łączny dochód uzyskany przez rodziców w 2019 r., podzielony na rodziców i dzieci w wieku do 18 lat nie może przekraczać w przeliczeniu na osobę 1.200 zł miesięcznie,

– rodzina nie otrzymała w ostatnich trzech latach komputera zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów lub dofinansowania ich zakupu.

Do wniosku o przyznanie pomocy należy dołączyć:

  1. kopie decyzji ustalających wymiar podatku rolnego na 2019 r.,
  2. kopie zeznań podatkowych za 2019 r., w przypadku uzyskania dochodu z innych źródeł,
  3. kopię faktury potwierdzającej dokonanie zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką – w przypadku dokonania tego zakupu przed dniem złożenia wniosku, ale nie wcześniej niż od dnia 10  grudnia 2020 r.

Dofinansowany może zostać zakup komputera dokonany od 10 grudnia 2020 r. do 31 marca 2021 r. Rodzic lub opiekun musi dostarczyć fakturę potwierdzającą dokonanie zakupu takiego sprzętu do 15 kwietnia 2021 r. do Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa które wydało decyzję o przyznaniu pomocy.

Szczegółowe informacje na temat zasad przyznawania pomocy dostępne są na stronie internetowej ARiMR pod adresem: www.arimr.gov.pl.

Zastępca Dyrektora

ds. Świadczeń

mgr Krzysztof  Tomasz  Niewiadomski