Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie komunalnych osadów ściekowych

wpis w: Opinie | 0

Nie wniesiono uwag do projektu. Zaproponowane zmiany nie wprowadzają nowych obowiązków dla rolników stosujących osady ściekowe, natomiast zapewnią ich dobrą jakość i tym samym ochronę płodów  rolnych oraz zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska oraz ograniczenie wpływu na zdrowie ludzi.