Projekt ustawy o zmianie ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw

wpis w: Opinie | 0

Podlaska Izba Rolnicza odnośnie uwag do projektu informuje, że większość delegatów PIR jest za ewentualną sprzedażą nieruchomości ZWRSP ale pod następującymi warunkami:


– nabywanie ziemi przez polskich rolników, którzy faktycznie prowadzą produkcję rolną, z której się utrzymują,
– wyłącznie po wcześniejszym wiążącym zaopiniowaniu przez członków Rady Społecznej działającej przy OT KOWR, Przewodniczącego Rady Powiatowej Podlaskiej Izby Rolniczej właściwego dla danego powiatu oraz Wójta właściwego dla danej gminy.

Ponadto uważamy, że należy umożliwić rozwój głównie gospodarstwom średnim – należy ułatwić tym gospodarstwom zakup ziemi o powierzchni większej niż 5 ha na powiększenie gospodarstwa przy czym wielkość maksymalna takiego gospodarstwa po zakupie nie powinna być wyższa niż 100-150 ha.