Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół

wpis w: Opinie | 0

Pomysł z odbiorem przez rodziców/opiekunów mleka oraz warzyw i owoców wydaje się trudny do zrealizowania. W jaki sposób odbywał by się odbiór? W jakich godzinach, skoro rodzice pracują często w godzinach pracy szkoły (lub pracują zdalnie, mogą być na kwarantannie, mogą być chorzy). A co w sytuacji kiedy szkoła jest oddalona o kilka kilometrów, czy to jest ekonomiczne?  Nasuwa się też pytanie – czy rodzic/opiekun musiałby odbierać codziennie porcję warzyw, owoców i mleka? Czy raz w tygodniu? Czy takie rozwiązanie nie spowoduje, że warzywa czy owoce łatwo psujące się nie będą się marnowały, ponieważ nie zostaną odebrane?

Podsumowując należy rozważyć możliwość odbioru tygodniowej porcji przewidzianej dla danego dziecka w dniach i godzinach dostępnych również dla rodziców/opiekunów pracujących.