Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2021 r.

wpis w: Opinie | 0

Pozytywnie zaopiniowano projekt. Ponadto uważamy za zasadne włączenie do wykazu roślin, do których przysługują dopłaty do składek z tytułu ubezpieczenia dodatkowych upraw, takich jak: gorczyca czy rośliny motylkowe drobnonasienne.