Dyskusja KE na temat stosowania okresów karencji leków w produkcji ekologicznej

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało, że Komisja Europejska pracuje obecnie nad projektem stanowiska w sprawie stosowania okresów karencji w rolnictwie ekologicznym w związku z przypadkami podania zwierzęciu syntetyzowanego chemicznie alopatycznego weterynaryjnego produktu leczniczego, w tym antybiotyków, z powodu choroby lub urazu wymagającego niezwłocznego leczenia. Komisja, w czerwcu 2020 r. udostępniła państwom członkowskim do konsultacji projekt stanowiska w przedmiotowej sprawie, który był szeroko konsultowany w trybie roboczym z sektorem rolnictwa ekologicznego. MRiRW nie otrzymało sprzeciwu wobec załączonego projektu stanowiska.

Jednakże, mając na uwadze, że czerwcowa propozycja Komisji Europejskiej w sprawie stosowania okresów karencji w rolnictwie ekologicznym jest nadal zagadnieniem budzącym wątpliwości wśród niektórych państw członkowskich, Komisja Europejska przesłała do wypełnienia kwestionariusz z szeregiem pytań odnoszących się do przedmiotowej sprawy.

W związku z powyższym, MRiRW zachęca do wypełnienia załączonego kwestionariusza (zał. 1).

Kwestionariusz i projekt stanowiska zostały udostępnione przez Komisję Europejską jedynie w języku angielskim.

W zał. robocze tłumaczenie ww. dokumentów.