Uwagi Podlaskiej Izby Rolniczej dot. wprowadzenia obowiązku podawania w oznakowaniu żywności informacji o miejscu pochodzenia mleka oraz mleka i mięsa jako składnika środków spożywczych:

wpis w: Opinie | 0

Z definicji środek spożywczy oznacza jakiekolwiek substancje lub produkty, przetworzone, częściowo przetworzone lub nieprzetworzone, przeznaczone do spożycia przez ludzi lub, których spożycia przez ludzi można się spodziewać. Definicja obejmuje: napoje, gumę do żucia i wszelkie substancje, łącznie z wodą, świadomie dodane do żywności podczas jej wytwarzania, przygotowania lub obróbki.

Propozycja oznakowania żywności informacją o miejscu pochodzenia mleka oraz mleka i mięsa jako składnika środków spożywczych wydaje się być zasadna. Po pierwsze zapewni konsumentom możliwość dokonywania bardziej świadomych wyborów. Da się zauważyć, że kupujący zwracają coraz większą uwagę na skład środków spożywczych oraz kraj pochodzenia. Od dłuższego czasu można zaobserwować duże zainteresowanie produktami „eco”. Jest to spowodowane większą świadomością szkodliwości na zdrowie produktów wysoko przetworzonych (otyłość, nowotwory, liczne alergie pokarmowe u dzieci). Dużą popularnością cieszą się jarmarki, festyny, gdzie można kupić żywność regionalną. Wbrew tendencjom sprzed lat gdzie atrakcyjne były produkty z zachodu teraz coraz większą popularność zdobywa żywność ze swojego rodzimego podwórka. Coraz większa ilość rodziców dba od samego początku, by podawać swoim dzieciom sprawdzoną i pełnowartościową żywność. Priorytetem staje się tu nie ilość i cena, ale jakość.

Minusem wprowadzenia tych zmian będzie niewątpliwie wzrost kosztów produkcji spowodowany zmianą etykiet czy opakowań. Wpłynie to zapewne na cenę środków spożywczych. Jednocześnie podniesie atrakcyjność jednych, a zmniejszy innych. Świadomi konsumenci będą wiedzieć z czego wynika różnica w cenie produktów z tej samej kategorii.

Oznaczenia te podniosą też atrakcyjność naszych polskich produktów w innych krajach UE.

Biorąc pod uwagę powyższe Podlaska Izba Rolnicza pozytywnie opiniuje powyższą propozycję Komisji Europejskiej.