Wystąpienie o interwencję w związku z dramatyczną sytuacją na krajowym rynku trzody chlewnej

Rada Powiatowa PIR w Suwałkach zwraca się do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o interwencję w związku z dramatyczną sytuacją na krajowym rynku trzody chlewnej.


Prosimy o podjęte działań mających na celu uruchomienie w bieżącym roku pomocy na wyrównanie utraconych dochodów dla producentów trzody chlewnej, prowadzących działalność rolniczą na obszarze zapowietrzonym lub zagrożonym wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (ASF). Obecny poziom cen kształtuje się na poziomie dolnej granicy opłacalności i zmierza w kierunku poziomu poniżej kosztów produkcji.
Rolnicy takę cenę za kg/ żywca wieprzowego jak w chwili obecnej, czyli poniżej 4 zł uzyskiwali ponad 20 lat temu.
Dlatego uważamy że interwencja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest niezbędna w celu ratowania polskich hodowli trzody chlewnej.

          Przewodniczący Rady Powiatowej PIR
          w Suwałkach
          Daniel Gajewski