Przeciętne miesięczne wynagrodzenie za III kwartał 2020 r

wpis w: Aktualnosci2 | 0

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku uprzejmie informuje, że Prezes Głównego Urzędu Statystycznego Komunikatem z dnia 10   listopada 2020 r. ogłosił, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w III kwartale 2020 r.    wyniosło 5.168 zł 93 gr.

            W związku z powyższym, zgodnie z Komunikatem Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za III kwartał 2020 r.           stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent /M.P. z dnia 18 listopada 2020 r. poz. 1055/ – od dnia 1 grudnia 2020 r. kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu emerytur i rent wynoszą:

– 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 3.618 zł 30 gr,

– 130%  przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 6.719 zł 70 gr.

p. o. Dyrektora

OR KRUS w Białymstoku

mgr Anna Zofia Ignatowicz-Grądzka