Posiedzenie Rady Powiatowej Podlaskiej Izby Rolniczej w Sejnach 07.01.2020 r.

W dniu 7 stycznia 2020 r. o godzinie 10,00 w Urzędzie Gminy w Sejnach odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej Podlaskiej Izby Rolniczej. W posiedzeniu uczestniczyli zaproszeni goście:

– Helena Grygutis – Kierownik o/Sejny WIORIN Białystok

– Katarzyna Lewkowicz- Witkowska – Powiatowy Lekarz Weterynarii

– Jolanta Nieszczerzewska – Główny Specjalista ARiMR w Sejnach

– Daniel Gajewski – Przewodniczący Rady PIR w Suwałkach

– Waldemar Bobin – Kierownik PODR w Sejnach

– Olgierd Palanis – Przewodniczący poprzedniej kadencji PIR w Sejnach

– Antoni Baudzis – Wicestarosta Powiatu Sejneńskiego

– Piotr Nalewajek – Nadleśniczy Nadleśnictwa Pomorze

 A także Delegaci PIR w Sejnach.

                        Spotkanie rozpoczęła Przewodnicząca Rady Powiatowej w Sejnach Joanna Raś. W krótkich słowach przywitała gości oraz delegatów, a następnie złożyła podziękowanie Przewodniczącemu poprzedniej kadencji Rady Powiatowej PIR w Sejnach Olgierdowi Palanisowi za lata owocnej pracy na rzecz rolnictwa w powiecie sejneńskim licząc na dalszą współpracę.

                        Najważniejsze poruszane tematy dotyczyły stanu wód i dofinansowań na nawadnianie gospodarstw. Główny Specjalista ARiMR  w Sejnach Pani Jolanta Nieszczerzewska wypowiedziała się w temacie suszy. Powiatowy Lekarz Weterynarii Pani Katarzyna Lewkowicz-Witkowska podjęła temat bioasekuracji oraz choroby ASF i ptasiej grypy. Przewodnicząca Joanna Raś poinformowała o uruchomieniu dodatkowego dofinansowania dla rolników w zakresie „Dobrostanu zwierząt”.

                          Spotkanie zakończyło wystąpienie zaproszonego gościa Rafała Stypułkowskiego, który reprezentuje firmę Greenland na naszym terenie.