Posiedzenie Rady Powiatowej Podlaskiej Izby Rolniczej w Sokółce

W dniu 15.10.2020r. w  Świetlicy Wiejskiego Klubu w Klimówce odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej Podlaskiej Izby Rolniczej w Sokółce. Posiedzenie rozpoczęło się od szkolenia dotyczącego produktu lokalnego.

W spotkaniu wzięli udział delegaci powiatu sokólskiego oraz zaproszeni goście:

  • Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – Pan  Mieczysław Kazimierz Baszko
  • Dyrektor Biura Podlaskiej Izby Rolniczej – Pani Barbara Laskowska
  • Przedstawiciel PT KRUS w Sokółce – Pani Małgorzata Gwiazdowska
  • Kierownik referatu rolnictwa w Starostwie Powiatowym w Sokółce Pan Łukasz Mucuś
  • sołtysi z gminy Kuźnica

Podczas spotkania Przewodniczący Pan Marek Siniło  podziękował  Panu Mieczysławowi Baszko Posłowi  na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej  za wsłuchanie się w głos rolników i zagłosowanie przeciwko wprowadzeniu zmian do ustawy o ochronie zwierząt

W przerwie obrad odbyła się degustacja produktów lokalnych przygotowanych przez KGW Klimowieckie Klimaty w Klimówce.

Główne tematy poruszane na spotkaniu:

  • nowela ustawy o ochronie zwierząt „Piątka dla zwierząt”
  • powołanie członka rady rynku pracy
  • rola produktu lokalnego


Krzysztof Malczyk
BP PIR w Sokółce