Spotkanie Przewodniczących Rad Powiatowych Podlaskiej Izby Rolniczej

wpis w: Aktualnosci1 | 0

W dniu 25.09.2020 r. w siedzibie Podlaskiej Izby Rolniczej odbyło się spotkanie Przewodniczących Rad Powiatowych Podlaskiej Izby Rolniczej. Na spotkanie zostali zaproszeni wszyscy parlamentarzyści z województwa podlaskiego. Zaproszenie przyjęli posłowie: Aleksandra Szczudło, Lech Kołakowski, Stefan Krajewski i Robert Winnicki, którego reprezentował Paweł Prokopowicz asystent posła.

            Zebrani rolnicy jednoznacznie wyrazili zdanie, że przyjęte rozwiązania są szkodliwe dla przyszłości rolnictwa. Co więcej bardzo niepokojący jest brak świadomości społecznej i zrozumienia dla branży rolno- spożywczej. Coraz mniej ludzi rozumie jak funkcjonuje rolnictwo, a przecież jest ono niezbędną gałęzią gospodarski, która zapewnia bezpieczeństwo żywności.

Przybyli posłowie deklarowali, że podtrzymają swój sprzeciw wobec procedowanej ustawy.

Pani poseł Szczudło zapewniała, że wśród parlamentarzystów Solidarnej Polski trwa „pogłębiona dyskusja” co do przyszłości procedowanej ustawy i zgłaszane są poprawki mające na celu złagodzenie skutków przyjętej w Sejmie ustawy.

 Poseł Kołakowski podkreślił zaś, że jest za całkowitym odrzuceniem ustawy, gdyż jest ona skrajnie niekorzystna dla rolnictwa, a jej procedowanie odbywa się z naruszeniem prawa. Zdaniem posła Kołakowskiego, ów projekt noweli został przygotowany przez ludzi, którzy nie mają podstawowej wiedzy o rolnictwie, a wprowadzenie go w życie może zniszczyć polskie rolnictwo, szczególnie eksport mięsa.

Także według posła Krajewskiego „piątka dla zwierząt” wygasza polskie rolnictwo. Województwo podlaskie szczególnie mocno ucierpi na skutek wprowadzenia tej ustawy, gdyż jest typowym regionem rolniczym, to tu są największe mleczarnie, a większość przemysłu i usług to branże okołorolnicze, które także odczują negatywne skutki wprowadzonej regulacji. Poseł Krajewski zauważył także, że sposób wprowadzenia ustawy jest równoznaczne z wywłaszczeniem.

Pan Prokopowicz stwierdził, że Konfederacja będzie konsekwentnie głosować przeciwko wejściu w życie ustawy. Podkreślał fakt, że wiele polskich gospodarstw jest mocno zadłużona i ta ustawa może spowodować ich bankructwo.

W spotkaniu wziął udział także pan Krzysztof Lipski z Polskiego Związku Zrzeszeń Hodowców i Producentów Drobiu, który mówił o tym, jak bardzo ta ustawa uderzy w branżę drobiarską. Utrata płynności finansowej przez fermy brojlerskie w obecnych realiach jest nieunikniona.

Również Pan Chrostowski, rolnik uczestniczący w spotkaniu skrytykował przedmiotową ustawę. „Dlaczego nikt nie mówi o tym, że ta ustawa nie uratuje zwierząt a wręcz przyczyni się do ich cierpienia z uwagi chociażby na transport do krajów gdzie ich ubój będzie możliwy”- pytał rolnik.

Prezes Leszczyński podsumowując spotkanie podkreślał jeszcze, jak ważna jest rola mediów, które kształtują światopogląd wielu ludzi. Obecnie obraz wsi jest mocno zniekształcony w przekazie medialnym i niewiele ma wspólnego z faktami.

Reasumując wszyscy zgromadzeni opowiedzieli się przeciwko wprowadzonej ustawie.