Posiedzenie Rady Powiatowej Podlaskiej Izby Rolniczej w Białymstoku

W dniu 24 września 2020r. w siedzibie biura Podlaskiej Izby Rolniczej w Porosłach odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej Podlaskiej Izby Rolniczej w Białymstoku.

W posiedzeniu wzięło udział 8 z 20 delegatów oraz zaproszeni goście: Wiceprezes Podlaskiej Izby Rolniczej- Marek Siniło oraz Barbara Laskowska- Dyrektor Biura. W związku z brakiem quorum program spotkania nie został w pełni zrealizowany. Na spotkanie nie przybyła Pani Beata Bezubik- Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz Pan Kazimierz Gwiazdowski- Poseł na Sejm RP pomimo wcześniejszego potwierdzenia uczestnictwa w spotkaniu.

Wiceprezes Marek Siniło przedstawił delegatom działania podejmowane przez Podlaską Izbę Rolniczą w ostatnim czasie. W dalszej części spotkania delegaci wraz z gośćmi dyskutowali nad bieżącymi problemami w rolnictwie. Dużo emocji wzbudził temat ustawy o ochronie zwierząt tzw. „Piątki dla zwierząt”. Delegaci zastanawiali się nad słusznością uczestnictwa w proteście planowanym w dn. 30 września 2020r. i szeroko omówili konsekwencje i skutki wprowadzenia powyższej ustawy dla rolnictwa.

Następnie Dyrektor Biura- Barbara Laskowska wspólnie z Wiceprezesem Markiem Siniło oraz Przewodniczącym Stanisławem Szczepańczukiem wręczyli wpinki Podlaskiej Izby Rolniczej. Odznaczeni zostali:

  1. Wiesław Wołoszczyk;
  2. Dariusz Targoński;
  3. Grzegorz Sokół;
  4. Damian Rudnicki.

Justyna Kaliszewicz

PIR Porosły