Uwagi PIR do „Pomocy dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19”

wpis w: Opinie | 0

Podlaska Izba Rolnicza w związku z wieloma głosami rolników poniżej zgłasza kolejne uwagi do programu „Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19” w ramach działania „Wyjątkowe tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID-19” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

W ramach programu o pomoc nie może ubiegać się rolnik, który ze względu np. na osiągnięcie wieku emerytalnego przekazał gospodarstwo na syna/córkę po 1 marca 2020 r., ponieważ na dzień składania wniosku nie ma on już na stanie zwierząt. O pomoc nie może ubiegać się także następca rolnika, ponieważ na dzień 1 marca 2020 r. nie miał jeszcze zwierząt w swojej siedzibie. Według naszej oceny jest to niesprawiedliwe i krzywdzące. Tym którzy decydują się jednak na pozostanie i przejęcie/kontynuacje prowadzenia gospodarstwa nie powinno się tego utrudniać. Koszty produkcji są nieraz ogromne, a następcy przejmując całe gospodarstwa również powinni móc z tej pomocy skorzystać.

Kolejnym punktem nie do zaakceptowania jest §2. ust. 1. pkt 3) ppkt b), z którego wynika, że nadzwyczajną pomoc otrzyma tylko ten rolnik, który utrzymywał w swoim gospodarstwie chów gęsi rzeźnej – co najmniej 1000 szt. liczonych na dzień 1 marca 2020. Produkcja gęsi jest sezonowa. Świeży drób można kupić tylko na jesieni – od listopada do grudnia. Produkcja rozpoczyna się w okresie pierwszej połowy marca i bardzo rzadko zdarza się, żeby hodowca gęsi rzeźnej miał jakiekolwiek wstawienia piskląt przed tym terminem, co wynika ze specyfiki hodowli gęsi rzeźnej. Uważamy że zapis powinien mieć brzmienie ,,Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19 przysługuje rolnikowi posiadającemu numer identyfikacyjny, jeżeli rolnik ten lub jego małżonek: od 1 marca 2020 r. prowadził produkcję gęsi rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1 000 sztuk, lub w okresie od dnia 15 marca 2020 r. do dnia 15 czerwca 2020 r. dokonał przemieszczenia gęsi rzeźnych”.