Uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłku chorobowego

wpis w: Opinie | 0

Negatywnie zaopiniowano powyższy projekt. Zaproponowana stawka za dzień choroby w przypadku orzeczenia COVID-19 w wysokości 15 zł jest niezrozumiała i zdecydowanie zbyt niska. Zaproponowano ustalenie stawki dziennej w wysokości 80 % minimalnego wynagrodzenia.