Dziękujemy

Zarząd Podlaskiej Izby Rolniczej dziękuję Pani poseł Aleksandrze Szczudło oraz Panom posłom Lechowi Antoniemu Kołakowskiemu, Stefanowi Krajewskiemu, Mieczysławowi Baszko oraz Robertowi Winnickiemu, za wsłuchanie się w głos rolników i zagłosowanie przeciwko wprowadzeniu zmian do ustawy o ochronie zwierząt. Jesteśmy wdzięczni i wyrażamy szacunek do wykazanej w przedmiotowym głosowaniu postawy.