Wnioski z posiedzenia Rady Podlaskiej Izby Rolniczej w Suwałkach z dnia 10.07.2020r

W dniu  10.07.2020 o godzinie 11.00  w siedzibie  biura PIR  w Suwałkach ul. Sportowa 20/2 odbyło  się  posiedzenie Rady PIR w Suwałkach. Głównym tematem spotkania była nowa strategia od  pola do stołu, zielony ład.  Zaproszeni goście  tj; Wiceprezes KRIR Pan Mirosław Borowski, Kierownik PZDR Suwałki Pan Wiesław Anielak  oraz  Rada PIR Suwałki dyskutowali nt. przyszłości rolnictwa w oparciu o nową  ww. strategię . Po  omówieniu  szczegółów dotyczących wprowadzenia ograniczeń w ilości stosowanych nawozów, środków ochrony roślin, ugorowaniu 10% gruntów oraz   przeznaczeniu 25% powierzchni gospodarstwa pod uprawy ekologiczne . Rada powiatowa PIR w Suwałkach przedstawiła swoje stanowisko i  jest stanowczo przeciwna wprowadzeniu tego typu rozwiązań.

Jeżeli UE chce wprowadzić ograniczenia w stosowaniu środków ochrony roślin i nawożenia  to należy wziąć pod uwagę  średnią ilość  nawozów i środków ochrony roślin jaka  jest stosowana w całej UE.  Polscy  rolnicy  zacznie  mniej   stosują  sztucznych nawozów oraz pestycydów  w porównaniu do takich krajów jak;  Niemcy  czy Francja. Jeżeli Polskim Rolnikom  nakazuje się   ograniczyć nawożenie oraz stosowanie środków ochrony roślin o połowę to należy to liczyć  od średniej  unijnej  a nie od ilości jakie są zużywane w Polsce. Warunki pogodowe  są nie stabilne występują  susze które ograniczają plony.  Wprowadzenie   obowiązku 10% ugorowania gruntów może doprowadzić  w gospodarstwach  inwentarzowych do trudności w zabezpieczeniu paszy dla zwierząt .

 Ponadto w Polsce  z roku na rok coraz więcej rolników przestawia swoje  gospodarstwa  na system rolnictwa ekologicznego oraz realizuje  działania Rolno-Środowiskowo-Klimatyczne, sugerujemy a żeby wziąć pod uwagę procentowy udział  powierzchni tych upraw,  w stosunku  do  pozostałych gruntów uprawianych intensywnie, wówczas okaże się jak duży udział  Polskiego rolnictwa jest prowadzony w sposób ekstensywny.

Dlatego  zwracamy się do Komisji Europejskiej o głęboką analizę i wzięcie pod uwagę augmentów prezentowanych przez  Polskich  Rolników.

Z poważaniem

Przewodniczący Rady PIR w Suwałkach

Daniel Gajewski