Inicjatywa Carrefour Polska na rzecz polskiego rolnictwa

wpis w: Aktualnosci1 | 0

Inicjatywa ta to wsparcie programu „Spichlerz Zdrowia”, który jest kompleksowym, wieloletnim i wieloetapowym programem rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce południowo-wschodniej. Jego ideą jest wsparcie rozwoju polskiego rolnictwa ekologicznego, w tym przede wszystkim hodowli bydła mięsnego, oraz zatrzymanie zapaści polskiej wsi, a w rezultacie – wzrost dochodowości oraz produktywności małych i średnich gospodarstw rolnych.

Realizacja projektu wpisuje się we Wspólną Politykę Rolną realizowaną przez Unię Europejską, a założenia są zbieżne z założeniami strategii Komisji Europejskiej „Od pola do stołu”, która dotyczy całego łańcucha produkcji żywności i stawia na rolnictwo ekologiczne. Na realizację projektu „Spichlerz Zdrowia” Fundacja Carrefour przekazała Regionalnemu Towarzystwu Rolno-Przemysłowemu „Dolina Strugu” w Błażowej kwotę 195 500 euro, czyli ponad 834 tys. zł.

Program „Spichlerz Zdrowia” skierowany jest do rolników już prowadzących gospodarstwa ekologiczne i tych, którzy są gotowi przejść na rolnictwo ekologiczne, z terenu województw: podlaskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego i małopolskiego i potrwa do grudnia 2020. Pierwszym etapem projektu jest utworzenie 15 stad ekologicznego bydła mięsnego w gospodarstwach rozpoczynających proces konwersji, przeszkolenie 15 rolników podczas 6 miesięcznego kursu rolnictwa ekologicznego oraz promocja założeń́ programu wśród większej ilości rolników.

Pismo do pobrania >>>