IV Posiedzenie KRIR z udziałem Prezydenta RP

wpis w: Aktualnosci1 | 0

30 czerwca 2020 r. w Parzniewie odbyło się IV Posiedzenie Krajowej Rady Izb Rolniczych VI kadencji. Gośćmi Posiedzenia był Prezydent RP Pan Andrzej Duda, Szef Kancelarii Prezydenta RP Pani Halina Szymańska, Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP Pan Paweł Mucha, Doradca Prezydenta RP Pani dr Barbara Fedyszak-Radziejowska wraz z Dyrektorami i pracownikami Kancelarii  Prezydenta RP oraz Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Jan Krzysztof Ardanowski.

W swoim wystąpieniu Prezydent podkreślił, że rolnictwo stanowi o bezpieczeństwie żywnościowym Polski. Było to szczególnie widoczne na początku pandemii koronawirusa. Zauważył również, że rolnictwo to taka dziedzina gospodarki, która jest szczególnie zależna od natury i podatna na straty wywołane klęskami żywiołowymi. Dlatego, jak podkreślał, państwo musi sprawować opiekę nad krajowym rolnictwem i rolnikami.

Prezydent Andrzej Duda stwierdził także, że polityka państwa powinna być prowadzona tak, by była wszechstronna opieka ze strony państwa polegająca na tym, że jeśli zdarzy się jakaś klęska żywiołowa, to państwo na pewno zareaguje. 

Wśród najważniejszych punktów statutowych obrad samorządu rolniczego znalazło się zatwierdzenie sprawozdania finansowego z działalności KRIR za 2019 rok, a także udzielenie Zarządowi KRIR absolutorium za 2019 rok. Stosowne uchwały w tej sprawie zatwierdzone zostały w drodze głosowań, w trakcie których obecni Członkowie KRIR wyrazili poparcie dla dotychczasowych działań Zarządu KRIR.

Ponadto, Członkowie KRIR przyjęli stanowisko dotyczące aktualnej sytuacji w rolnictwie. W związku z trudnościami, jakie stoją przed polskimi rolnikami w obecnym czasie naznaczonym epidemią COVID 19, skutkami wieloletniej suszy i rozchwianiem rynków rolnych Krajowa Rada Izb Rolniczych przedstawiła najważniejsze problemy do rozwiązania w rolnictwie.

Zdaniem KRIR konieczne jest m.in. podjęcie działań, które doprowadzą do oddłużenia gospodarstw zanim dojdzie do ich upadku. Jednym z podstawowych problemów jest brak koordynacji pomiędzy bankami a instytucjami wydającymi zaświadczenia niezbędne do uzyskania pomocy kredytowej. Powinny zacząć istnieć kredyty konsolidacyjne udzielane przez BGK.

Więcej zdjęć >>>