Obrady Walnego Zgromadzenia Podlaskiej Izby Rolniczej

wpis w: Aktualnosci1 | 0

III Walne Zgromadzenie Podlaskiej Izby Rolniczej obradowało 29 czerwca 2020r. w sali konferencyjnej „Sosnowe Zacisze” w Barszczewie.

Wśród zaproszonych gości obecni byli m.in.: Europoseł Krzysztof Jurgiel, Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski, Wiceprezes KRIR Mirosław Borowski oraz przedstawiciele instytucji okołorolniczych województwa podlaskiego. Na spotkaniu poruszono temat przywrócenia dopłat do ONW na obszarach pozbawionych płatności. Kolejnym ważnym tematem nurtującym producentów rolnych i wielokrotnie poruszanym podczas spotkania był tzw. Europejski Zielony Ład, którego wprowadzenie budzi niepokój, gdyż nadal nie są znane konkretne zalecenia z nim związane. Dyskutowano także na temat spółek wodnych, a w szczególności problemów związanych z ich funkcjonowaniem, m.in. finansowaniem spółek, konserwacją urządzeń melioracyjnych.

Prezes Grzegorz Leszczyński podczas spotkania przedstawił uczestnikom sprawozdanie z działalności Zarządu Podlaskiej Izby Rolniczej. Następnie poprosił o zabranie głosu zaproszonych gości.

Wojewoda Podlaski- Bohdan Paszkowski przedstawił bieżącą działalność Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego – w szczególności koordynacji i realizowania zadań w zakresie komisyjnego szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne warunki atmosferyczne oraz rozdysponowania dotacji podmiotowej spółkom wodnym. Omówił znaczenie  i wielkość funduszu dróg samorządowych oraz funduszu połączeń autobusowych, które pośrednio wspierają rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich w regionie.

Uczestnicy poruszali również problematykę polityk interwencyjnych Unii Europejskiej, planowanych strategii oraz przyjęcia nowej Wspólnej Polityki Rolnej. Europoseł Krzysztof Jurgiel w swoim wystąpieniu podkreślał rangę dalszych prac nad Krajowym Planem Strategicznym, a Wiceprezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Mirosław Borowski przedstawiał stanowisko organizacji rolniczych i udział w konsultacjach dokumentów programowych, dotyczących przyszłej perspektywy finansowej  UE jak również przedstawił umowę programową podpisaną przez Wiktora Szmulewicza- Prezesa KRIR z Prezydentem RP Andrzejem Dudą.

Po każdym wystąpieniu delegaci mieli możliwość zadawania przedstawicielom władz i instytucji nurtujących ich pytań.

Justyna Kaliszewicz

PIR Porosły