Zapraszamy na kolonie letnie 2020r.

wpis w: Aktualnosci1 | 0

Biuro Podlaskiej Izby Rolniczej informuje, że rozpoczęło nabór na 9-dniowe kolonie dofinansowane ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników organizowane przez Krajową Radę Izb Rolniczych w dniach:

– 05.08.2020-13.08.2020 roku w miejscowości Władysławowo-Chłapowo, Ośrodek Kolonijny Korsarz, ul. Jaśminowa 12 i 21 (50 uczestników).

Całkowity koszt za uczestnika kolonii wynosi 570 zł.
Z wypoczynku letniego mogą skorzystać dzieci i młodzież szkolna w wieku do 16 lat (najstarsze dzieci urodzone w roku 2004), których przynajmniej jedno z rodziców lub opiekunów prawnych jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS (czyli jednocześnie na ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz chorobowe, wypadkowe i macierzyńskie) lub jedno z rodziców/opiekunów jest uprawnione do świadczeń z KRUS w czasie trwania kolonii.

WAŻNE!!!

W związku z epidemią COVID-19 kolonie odbędą się przy uwzględnieniu określonych ograniczeń sanitarnych ogłoszonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Wypoczynek odbędzie się w ośrodkach spełniających wymagane warunki sanitarne zapewniające bezpieczeństwo, przeznaczone tylko dla wypoczynku dzieci i młodzieży.
W związku z tym uczestnicy muszą być zdrowi oraz zaopatrzeni w indywidualne osłony nosa i ust do użycia podczas kolonii.
Jeśli dziecko choruje na chorobę przewlekłą, mogącą narazić je na cięższy przebieg zakażenia, rodzic/opiekun prawny ma obowiązek poinformować o tym fakcie w karcie kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku.

W przypadku występowania u uczestnika chorób przewlekłych konieczne jest dostarczenie opinii lekarskiej o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w kolonii.

Zapisy oraz szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 856760858 lub 856760862

Po zamknięciu listy uczestników, na prośbę zainteresowanych, może zostać utworzona lista osób rezerwowych, które w przypadku rezygnacji osób z listy podstawowej wchodzą kolejno w ich miejsca.

Na bieżąco będziemy Państwa informować o ewentualnych zmianach dostosowujących się do nowych zaleceń.

Do pobrania: