Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o kołach gospodyń wiejskich

wpis w: Opinie | 0

Wyrażono pozytywną opinię dot. nowelizacji ustawy o KGW. Każde wsparcie finansowe czy rzeczowe jest cenne i umożliwia działanie kół, będących wielokrotnie jedynym podmiotem działającym na rzecz swojej małej społeczności.

Z kolei powierzenie zadań ustawowych, realizowanych dotychczas przez Pełnomocnika Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorców – Pełnomocnikowi Rządu do spraw lokalnych inicjatyw społecznych jest w naszej ocenie pozytywną zmianą z uwagi na charakter działań kół gospodyń wiejskich oraz istotę ich funkcjonowania.