Restrukturyzacja zadłużeń – tylko 3 wnioski rozpatrzone pozytywnie

wpis w: Aktualnosci1 | 0

Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w odpowiedzi na nasze zapytanie poinformował, iż od początku funkcjonowania ustawy o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwo rolne, KOWR dotychczas zakończył podstępowanie tylko w przypadku trzech wniosków.

W związku z powyższym 11 maja 2020 r. Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zbadanie przyczyn dlaczego tak mało wniosków jest rozpatrywanych pozytywnie i ewentualnie zmianę procedur oraz warunków przyznania pomocy w ramach w/w ustawy, aby większa grupa rolników mogła faktycznie skorzystać z restrukturyzacji zadłużenia. Aktualnie na 43 wnioski, które podlegały rozpatrzeniu, aż 21 zostało rozpatrzonych negatywnie.

Dodatkowo zdaniem Zarządu KRIR należałoby rozpatrzyć zmianę art. 7 ust. 6 w/w ustawy w taki sposób, aby wnioskodawca, którego wniosek nie spełnia wymagań określonych  w art. 7. ust. 3  lub  nie  dołączono  do  niego  dokumentów  wymienionych  w art. 7. ust. 4. był wzywany do uzupełnień, zamiast pozostawiania wniosku bez rozpatrzenia. Na 97 złożonych wniosków, 54 odrzucono bez rozpatrzenia.

Pismo KOWR do pobrania >>>