Projekty rozporządzeń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

wpis w: Opinie | 0

1. zmieniającego rozporządzenie w sprawie norm w zakresie dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska;

2. zmieniającego rozporządzenie w sprawie liczby punktów, jaką przypisuje się stwierdzonej niezgodności, oraz procentowej wielkości kary administracyjnej w zależności od liczby punktów przypisanych stwierdzonym niezgodnościom.

Pozytywnie zaopiniowano powyższe projekty.