Projekt ustawy o pomocy na utrzymanie płynności finansowej w rolnictwie:

wpis w: Opinie | 0

W przesłanej ustawie należy zauważyć, iż rolnik jako przedsiębiorca ma podpisać umowę, następnie udokumentować sprzedaż fakturami oraz złożyć wniosek, który będzie rozpatrzony w ciągu aż 30 dni.  Zdaniem Podlaskiej Izby Rolniczej w obecnych czasach i trudnościach z jakimi rolnicy mają do czynienia należy maksymalnie ograniczyć procedury i przyspieszyć wypłatę środków. Niejasna jest też dla nas procedura spłaty nabywanej wierzytelności przez bank, gdyż rolnik winien otrzymać w każdym przypadku 100%wierzytelności wynikającej z faktury.  Rolnicy zostali zakwalifikowani do grupy małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Należy uwzględnić mikroprzedsiębiorstwa jako dominujące w strukturze gospodarstw w Polsce. Uważamy, iż wprowadzenie faktoringu w takiej formie może doprowadzić do celowych opóźnień i braku spłaty wierzytelności przez przedsiębiorstwa. Uważamy, iż w chwili obecnej proponowane przepisy nie mają zastosowania dla mikroprzedsiębiorstw ze względu na biurokratyczny charakter.