Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wysokości jednostkowej stawki opłaty za wydanie opinii o planie nawożenia azotem dla poszczególnej działki rolnej oraz terminu i sposobu uiszczania tej opłaty

wpis w: Opinie | 0

Nie wyraziliśmy zgody na przyjęcie projektu w powyższej treści. Przedstawione dane nie znajdują uzasadnienia w oczach rolników. Ceny obowiązujące na rynku rolnym utrzymują się na jednolitym poziomie lub spadają, mimo wzrostu kosztów produkcji. Wobec czego protestujemy przeciwko podwyższeniu. Podana kwota 38 zł za roboczogodzinę jest zawyżona, w szczególności w zestawieniem z 15 zł za dzień pracy rolnika będącego na zasiłku chorobowym. Ponadto, rolnik zostaje zobowiązany do uzyskania kolejnej opinii i poniesienia dodatkowej opłaty, na co nie wyrażamy zgody.