Pismo europosła w sprawie wypłat pomocy suszowej za 2019 r.

wpis w: Aktualnosci2 | 0

W dniu 24 kwietnia 2020 r. Eurodeputowany Krzysztof Jurgiel zwrócił się do Prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego z pismem w sprawie zaległości w przyznawaniu pomocy suszowej za 2019 r.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi po wydłużeniu terminu do 29.11.2019 roku składania wniosków o udzielenie pomocy w związku ze szkodami w uprawach rolnych spowodowanych wystąpieniem w 2019 roku suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi zadeklarował wypłatę m.in. pomocy suszowej – poza formuła de minimis ( zgodnie z rozp. Nr 702/2014 ) oraz w ramach pomocy de minimis ( zgodnie z rozp. Nr 1408/2013. ) określając stawki i zapewniając o szybkiej pomocy.

Podawana obecnie przez prasę ilość wniosków dotyczących pomocy suszowej wynosi 350 tysięcy na kwotę ok. 2.3 miliarda złotych. Następnie z doniesień medialnych wynika, że wypłacono pomoc dla 135 tys. rolników na kwotę 963 milionów zł. W dn. 23.04.2020 r. w programie „Gość Wiadomości” Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski przekazał informację, że Rząd przystąpił do wypłaty dla 91 tysięcy rolników na kwotę 200 milionów złotych. Pozostaje więc pytanie co z pozostałymi 127 tysiącami rolników na kwotę ponad 1 miliard złotych?

W związku z powyższym, Europoseł Krzysztof Jurgiel zwrócił się z prośbą o informację:

Jakiej (w procentach) liczbie beneficjentów udzielone zostało wsparcie do dnia 30.03.2020 r.?
Jakie są przyczyny opóźnienia realizacji pomocy przyznawanej na podstawie rozporządzenia nr 702/2014, na jakiej podstawie kalkulowano wysokość stawek pomocy?
MRiRW zakłada, że większe gospodarstwa dostaną tylko część pomocy (jaką?), jakie zastosuje się kryteria?, czy środki będą wypłacone w terminie późniejszym (jakim ?), czy z odsetkami (od kiedy?), kiedy rolnicy zostaną poinformowani przez ARiMR o zaistniałej sytuacji?
Z uzyskanych przeze mnie informacji wynika, że nie wszystkie Komisje gminne uwzględniały wytyczne dla Komisji powołanych przez Wojewodę dotyczących ogólnych zasad szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania , przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie ziemi lub lawinę oraz monitoring IUNG odnośnie uwzględnienia kategorii podatności gleby na suszę. IUNG określił i opracowywał wartości klimatycznego bilansu wodnego dla 2477 gmin w Polsce. Przedstawiał także z uwzględnieniem kategorii glebowych aktualne stany zagrożenia suszą. Nie na wszystkich kategoriach gleb stwierdzano suszę. Niektóre gminy zgodnie z wytycznymi analizowały mapy udostępnione przez System Monitoringu Suszy i komisje szacowały suszę tylko w tych gospodarstwach które posiadały grunty o kategoriach wskazanych przez monitoring. Niektóre Komisje gminne nie korzystały z map i nie weryfikowały.
Czy na poziomie zatwierdzania wniosku o wsparcie ARiMR weryfikowała kategorię gleb oszacowanych 2 działek rolnych, porównywała z danymi z IUNG przed wydaniem decyzji?

Czy wykorzystano taką możliwość w systemie ZSZIK ARiMR, gdzie są podane kategorie gleb działek ewidencyjnych aby pomoc dedykowana była uprawnionym?