Poselski projekt ustawy o pomocy państwa dla przedsiębiorców i rolników oraz o zmian niektórych innych ustaw

wpis w: Opinie | 0

Należy niezwłocznie umorzyć opłaty skarbowe pobierane od wszelkich decyzji wydawanych przez instytucje państwowe, a w szczególności decyzje wydawane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pobierane przy wydawaniu paszportów, podczas procesu wydawania decyzji o przyznanie puli numerów dla zwierząt. Wydawanie powyższych decyzji jest bardzo opóźnione a nawet wstrzymywane ze względu na konieczność ponoszenia w/w opłat.