Posiedzenie Rady Powiatowej Podlaskiej Izby Rolniczej w Sokółce

W dniu 11 Marca 2020 r. w Sali konferencyjnej przy domu Seniora w Sokółce odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej Podlaskiej Izby Rolniczej w Sokółce.

W spotkaniu wzięli udział delegaci powiatu sokólskiego oraz zaproszeni goście:

 • Powiatowy Lekarz  Weterynarii – Pan dr Paweł Mędrek
 • Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – Pan Mirosław Mikołajczyk
 • Kierownik PT Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Sokółce – Pan Piotr Kułakowski
 • Kierownik Referatu rolnictwa Starostwa Powiatowego w Sokółce- Pan Łukasz Mucuś
 • Dyrektor Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych TUW w Białymstoku – Pani Agnieszka Zieziula
 • Wiceprezes spółki PROSPERITA Sp. z o.o. –  Pani Anna Borkowska

Tematy poruszane na spotkaniu:

 • Roczne Plany Łowieckie
 • Ubezpieczenia dla rolników
 • Zmiany dotyczące  uboju gospodarskiego
 • Sytuacja epizodyczna ASF na terenie powiatu Sokólskiego
 • Wypłata pomocy suszowej oraz dopłat bezpośrednich


Krzysztof Malczyk
BP PIR w Sokółce