Posiedzenie Rady Powiatowej Podlaskiej Izby Rolniczej w Białymstoku

W dniu 28 stycznia 2020r. w siedzibie biura Podlaskiej Izby Rolniczej w Porosłach odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej Podlaskiej Izby Rolniczej w Białymstoku.

W posiedzeniu wzięło udział 11 z 20 delegatów oraz zaproszeni goście: Wiceprezes Podlaskiej Izby Rolniczej- Marek Siniło, Członkowie Zarządu PIR: Witold Grunwald, Jan Zelkowski i Zdzisłąw Łuba, Waldemar Szczesny- Dyrektor ARiMR w Łomży, Dorota Korzecka i Mariusz Krasnodębski- przedstawiciele Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Białymstoku, Adam Aleksiejuk- Dyrektor Zarządu Zlewni w Białymstoku i Dariusz Zawadzki- Z-ca Dyrektora Zarządu Zlewni w Białymstoku oraz Paweł Grodzki- Przewodniczący Rady Powiatowej PIR w Wysokiem Mazowieckiem.

Delegaci wraz z gośćmi dyskutowali nad bieżącymi problemami w rolnictwie. Przedstawiciele Zarządu Zlewni w Białymstoku zaprezentowali zasady korzystania z wód w gospodarstwach rolnych. Waldemar Szczesny- Dyrektor ARiMR w Łomży przedstawił harmonogram naboru wniosków PROW. Natomiast przedstawiciele Powiatowego Inspektoratu Weterynarii omówili aktualną sytuację epizootyczną w zakresie ASF i Ptasiej grypy w powiecie białostockim. 

Justyna Kaliszewicz

PIR Porosły