Od 1 stycznia wnioski do rejestru oraz sprawozdawczość tylko przez BDO

wpis w: Aktualnosci1 | 0

Od 1 styczna 2020 r. roczne sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami sporządza się wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem indywidualnego konta w BDO, zgodnie z przepisami art. 76 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.)

Ilustracja do artykułu bdo ważny komunikt.jpg

Od 1 stycznia 2020 r. wniosek o wpis, o zmianę wpisu lub o wykreślenie z Rejestru BDO  można złożyć wyłączne przy użyciu formularza elektronicznego – link do strony.

Zgodnie z przepisami art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.) wniosek złożony po dniu 31 grudnia 2019 r. w formie papierowej nie może zostać rozpatrzony.

Składanie elektronicznego wniosku o wpis do rejestru BDO:

  1. Aby uzyskać numer rejestrowy, należy przejść do systemu BDO i potwierdzić swoją tożsamość za pośrednictwem Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej (KWIE), czyli:

https://bdo.mos.gov.pl/ -> przejdź do systemu BDO ->Login.gov.pl

obejrzyj film instruktażowy – link do filmu

  1. Następnie skorzystaj z funkcji rejestracji podmiotu, czyli z menu bocznego wybierz pozycję WNIOSKI a następnie na wyświetlonej liście wniosków wybierz funkcję Nowy wniosek rejestracyjny.

Pierwsze logowanie do systemu BDO:

  1. Jeżeli posiadasz nr rejestrowy BDO należy powiązać konto podmiotu, czyli:

https://bdo.mos.gov.pl/ -> przejdź do systemu BDO ->Login.gov.pl ->przypisz konto podmiotu

  1. Po wybraniu opcji przypisz konto podmiotu konieczne będzie podanie nr rejestrowego i dotychczasowego hasła do rejestru (UWAGA ! Jeżeli została dokonana zmiana hasła należy wpisać aktualne hasło, natomiast jeżeli nie zostało ono zmienione należy wpisać hasło nadane przez urząd marszałkowski).

obejrzyj film instruktażowy – link do filmu.


W przypadku wystąpienia problemów z obsługą Systemu BDO należy kontaktować się z infolinią BDO:

  1. pod numerem infolinii (dni robocze, w godzinach: 8.00–15.00): 22 37 50 50022 25 59 450
  2. pomoc techniczna i merytoryczna BDO czynna 24 h/dobę : 22 34 04 050
  3. pomoc techniczna w Ministerstwie Klimatu: 22 369 20 66
  4. pomoc merytoryczna w Ministerstwie Klimatu: 22 369 20 65
  5. formularz kontaktowy – link do strony
  6. adres e-mail pomoc.bdo@mos.gov.pl

Jednocześnie informujemy, że za rozwiązania techniczne i funkcjonowanie Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce opakowaniami (BDO) odpowiada Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy działający na zlecenie Ministerstwa Klimatu.

Rozporządzenie MINISTRA KLIMATU z 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów – link do strony.

Objaśnienie prawne Ministerstwa Klimatu dotyczące obowiązku rejestracji w BDO – link.

Źródło:

https://www.wrotapodlasia.pl/