Zasady potrącania zaliczek na podatek dochodowy i składek na ubezpieczenie zdrowotne z emerytur i rent rolniczych w 2020 r.

wpis w: Aktualnosci1 | 0

W związku z rozpoczęciem nowego roku podatkowego Kasa informuje, że  w 2020 r. będzie pobierała zaliczki na podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłacanych emerytur i rent na zasadach analogicznych, jak przed dniem 1 stycznia 2020 r.

Zaliczki na podatek dochodowy będą naliczane w kwocie równej 17% świadczenia uzyskanego w danym miesiącu minus miesięczna kwota zmniejszająca podatek tj. 43,76 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne będą ustalone tj. w wysokości 9% świadczenia; z tym, że 7,75% będzie pokrywane z zaliczki na podatek dochodowy, a pozostałe 1,25% z kwoty netto emerytury lub renty.

Szczegółowe informacje o zasadach potrącania zaliczek i składek z przykładami znajdują się w zakładce Świadczenia z ubezpieczenia emerytalno-rentowego

Źródło

KRUS