Członkowie Zarządu Podlaskiej Izby Rolniczej wzięli udział w konferencji pn. „Perspektywy dla mieszkańców obszarów wiejskich

9 stycznia 2020r. w Kolnie Grzegorz Leszczyński – Prezes Podlaskiej Izby Rolniczej oraz Jan Zelkowski i Zdzisław Łuba –  członkowie Zarządu Podlaskiej Izby Rolniczej wzięli udział w konferencji pn. „Perspektywy dla mieszkańców obszarów wiejskich”. 

Było to jedno z cyklu spotkań organizowanych w całej Polsce z inicjatywy Prezydenta Andrzeja Dudy. W przedsięwzięcie zaangażowanych jest trzynaście ministerstw oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Podczas konferencji zaprezentowane zostały inicjatyw służących poprawie jakości życia na wsi. Jednym z nich jest prezydencka inicjatywa tworzenia Centrów Usług Społecznych. „To szansa na zrównoważony i odpowiedzialny rozwój, który zapewni wszystkim obywatelom perspektywę godnego życia, a lokalnym społecznościom da możliwość uwolnienia własnego potencjału” – przekonywał Andrzej Duda. Jest to także okazja do wspólnej dyskusji z samorządowcami na temat lepszego rozwoju wsi i możliwość dialogu o sprawach polskiego rolnictwa. Temat obszarów wiejskich jest dla Prezydenta Andrzeja Dudy jako głowy państwa bardzo ważny, a w szczególności perspektywy rozwoju obszarów wiejskich, a tym samym stworzenie optymalnych możliwości dla ich mieszkańców. Zadaniem Prezydenta wszystkie zasady konstytucyjne można by owinąć wokół zasady zrównoważonego rozwoju. Wiele podstawowych praw obywatelskich, które są zawarte w Konstytucji można łączyć, jednakże będą one są dla ludzi niewykonalne, jeśli ta zasada nie funkcjonuje. Kraj musi rozwijać się w sposób równomierny. Wszędzie muszą być stwarzane dla ludzi szanse, po to by każdy mógł wybrać własne miejsce zamieszkania, z dobrą komunikacją, która pozwoli nam realizować się zawodowo, biznesowo, która pozwoli nam się kształcić. Wszędzie musi być dostępna dobra szkoła, zapewniony dostęp do dóbr kultury, możliwość rozwoju społecznego, zagwarantowane bezpieczeństwo, poprzez sprawną i dobrze wyposażoną policję czy straż pożarną. Polska powinna być rozwijana równomiernie, a fundusze rozdysponowywane w sposób sprawiedliwy i umiejętny. Po to, by mogły z nich skorzystać społeczności lokalne.

W spotkaniu uczestniczył również Jan Krzysztof Ardanowski Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W swoim wystąpieniu przedstawił skondensowaną ofertę dla obszarów wiejskich. Podkreślił, iż ludzie zasługują na szacunek, na godność oraz na opiekę ze strony państwa, na racjonalne wsparcie niezależnie od tego, gdzie żyją. Niezależnie od tego czy są mieszkańcami wielkich miast czy małych miejscowości. Zdaniem Ministra przez długi czas obserwowaliśmy wycofywanie się państwa z obszarów wiejskich. Brakowało pieniędzy, brakowało determinacji. Obecnie, angażując wszelkie możliwe instytucje państwowe wracamy na obszary wiejskie – powiedział Minister Ardanowski.  Inwestycje realizowane z programu odpowiedzialnego rozwoju Premiera Morawickiego, to inwestycje między innymi w obszary wiejskie. Wieś zasługuje na szacunek i pomoc, ponieważ pełni ważną funkcję na rzecz całego społeczeństwa. Troska o teren, o zrównoważony rozwój, o wodę, glebę, o bioróżnorodność, klimat to jest wkład dla realizowania potrzeb całego społeczeństwa. Polska jest unikatem w skali Europy ma stosunkowo duże zaludnienie na obszarach wiejskich, co więcej odnotowujemy dodatni współczynnik migracji na obszary wiejskie. Nie jest tajemnicą, że rolnictwo ma różne problemy, ale nie dotykają one wyłącznie Polski. Niemniej jednak mając Państwo sprawne, życzliwe jesteśmy w stanie te problemy pokonać – podsumował Minister Ardanowski.

Elżbieta Orłowska

PIR BP w Kolnie