Wspólne wigilijne posiedzenie Rad z powiatów łomżyńskiego i zambrowskiego

W dniu 05.12.2019 roku w Świetlicy Wiejskiej w Ładach Polnych odbyło się wspólne wigilijne posiedzenie Rad z powiatów łomżyńskiego i zambrowskiego. W spotkaniu uczestniczyli delegaci oraz zaproszeni goście, w tym: Poseł Kazimierz Gwiazdowski, Poseł Stefan Krajewski, Wiesław Grzymała – Dyrektor Podlaskiego Oddziału Regionalnego ARiMR, Marek Rutkowski – Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łomży, Anna Borkowska – Prezes Prosperita Sp. z o.o., Artemiuk Agnieszka – Dyrektor PIR, Cukierman Jarosław – Wójt Gminy Szumowo, Dąbrowski Zygmunt – Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zambrowie, Gumowski Mirosław – Kierownik PIORINu, Jaworowski Sylwester – Wójt Gminy Kołaki Kościelne,  Kos Jarosław – Wójt Gminy Zambrów, Modzelewski Dariusz Sławomir – Wójt Gminy Rutki, Murawski Jacek – Wicestarosta Zambrowski, Ostrowska Marta – Kierownik ARiMR BP Zambrów, Krystyna Gosiewska – Starostwo Powiatowe w Łomży, Jacek Rutkowski – Prosperita Sp. z o.o., oraz Ks. Krzysztof Borys z parafii Puchały.

Na posiedzeniu poruszanych było wiele tematów, m. in.: nawadnianie, ubezpieczenie KRUS, dyrektywa azotanowa. Delegaci złożyli następujące wnioski, które zostały przekazane do Zarządu Podlaskiej Izby Rolniczej:

  1. Wprowadzenie okresu przejściowego do Rozporządzenia UE 2016/2031, przepisy stosowane od 14.12.2019 r. w którym producenci nie będą karani.
  2. Skrócenie okresu przejścia na emeryturę dla rolników w uwagi na brak urlopów, oraz pracę d niedzielę i święta.
  3. Wszystkie programy PROW dotyczące rolnictwa przed wprowadzeniem w życie powinny być przedstawiane Izbom w formie programu pilotażowego.
  4. Zmiana zapisu w dyrektywie azotanowej. Rolnik powyżej 10 djp luz 10 ha UR musi posiadać plan nawozowy, lub rejestr max dawek azotu wykonywany co roku, co jest uciążliwe.
  5. Wniosek o nie wprowadzanie obowiązku prowadzenia pełnej rachunkowości dla wszystkich rolników, z czym nie każdy rolnik sobie poradzi.

Po dyskusjach i wnioskach wszyscy zgromadzeni goście i delegaci pomodlili się i podzielili się opłatkiem składając sobie świąteczne życzenia.