Wspólne posiedzenie Rad Powiatowych Podlaskiej Izby Rolniczej powiatu bielskiego i hajnowskiego.

Dnia 16 grudnia 2019 roku w Gminnym Ośrodku Upowszechniania Kultury w Kalnicy odbyło się wspólne posiedzenie Rad Powiatowych Podlaskiej Izby Rolniczej powiatu bielskiego i hajnowskiego. W spotkaniu uczestniczyli delegaci oraz zaproszeni goście: Prezes Podlaskiej Izby Rolniczej pan Grzegorz Leszczyński  oraz Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bielsku Podlaskim pan  Henryk Grabowski.

Delegaci wraz z gośćmi dyskutowali nad bieżącymi problemami w rolnictwie. Poruszono m.in. problem suszy, omówiono pracę delegatów w komisjach suszowych, wspomniano o szkodach łowieckich, o odszkodowaniach wypłacanych przez RDOŚ ,szkodach wyrządzanych przez żubry i wilki, poruszono problem ubezpieczeń i problem zadłużeń gospodarstw. Delegaci dyskutowali także nad programem azotanowym, nad tym kto podlega rejestrowi BDO. Poruszono również problem  dotyczący skupu zbóż po zaniżonych cenach przez Spółkę „ Elewarr”. Omówiono także sytuację jaka zaistniała w Spółdzielni Mleczarskiej „Bielmek” w Bielsku Podlaskim. Powiatowy Lekarz Weterynarii Henryk Grabowski przybliżył zebranym problem afrykańskiego pomoru świń.  Zwrócił uwagę na tempo w jakim rozszerza się ASF, wymienił ogniska ASF w Polsce. Skomentowano problem odstrzałów dzików. Dyskutowano także nad produkcją szczepionki przeciw ASF. Po części oficjalnej Prezes Zarządu Podlaskiej Izby Rolniczej Grzegorz Leszczyński, Przewodniczący PIR powiatu hajnowskiego Piotr Stocki i Przewodniczący PIR powiatu bielskiego Maciej Bobel złożyli wszystkim zebranym Świąteczne i Noworoczne życzenia.