Posiedzenie Rady Powiatowej Podlaskiej Izby Rolniczej w Sokółce

W dniu 17 Grudnia 2019 r. w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sokółce  odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej Podlaskiej Izby Rolniczej w Sokółce. Podczas  posiedzenia delegaci oraz goście podzielili się opłatkiem i złożyli sobie życzenia

W spotkaniu wzięli udział delegaci powiatu sokólskiego oraz zaproszeni goście:

  • Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – Pan Mirosław Mikołajczyk
  • Kierownik Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa Oddział w Sokółce – Pan Jan Pac
  • Przedstawiciel Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Białymstoku – Pani Danuta Babul
  • Zastępca Naczelnika Urzędu Skarbowego w Sokółce – Kazimierz Buzun
  • Prezes Regionalnego Związku Hodowców Owiec i Kóz w Białymstoku – Pan Mieczysław Raczkowski
  • Duszpasterz rolników ks. Andrzej Gniedziejko

Tematy poruszane na spotkaniu:

Obowiązek zgłaszania do weterynarii uboju gospodarskiego

Sytuacja epizodyczna ASF na terenie powiatu Sokólskiego

Wypłata pomocy suszowej oraz dopłat bezpośrednich

Split payment/ Mechanizm podzielonej płatności

Biała lista podatników VAT

Mikrorachunek podatkowy

Kontrole WIOŚ

Nowe przepisy UE w zakresie zdrowia roślin


Krzysztof Malczyk
BP PIR w Sokółce