Split payment/ Mechanizm podzielonej płatności (MPP) w niektórych branżach

wpis w: Aktualnosci2 | 0

Od 1 listopada br. niektóre faktury trzeba zapłacić w mechanizmie podzielonej płatności w VAT (MPP).  Obowiązujące przepisy wprowadzają obligatoryjny tzw. split payment w określonych branżach, dla faktur o wartości powyżej 15 tys. zł.

Możliwość dobrowolnego stosowania podzielonej płatności w VAT (MPP), czyli tzw. split payment, istnieje w Polsce od lipca 2018 r. Podatek w takim przypadku trafia na specjalne konto bankowe i firma może  korzystać ze środków tam zgromadzonych w ograniczonym zakresie, np. do płatności VAT.

Obowiązkowa podzielona płatność w VAT dotyczy towarów i usług wymienionych w załączniku nr 15 ustawy o VAT – w większości objętych dotychczas odwrotnym obciążeniem, które 1 listopada br. została zniesiona. Wśród towarów z załącznika jest m.in. złom, odpady, paliwa, elektronika oraz części do samochodów i węgiel

Podzielona płatność jest stosowana tylko w relacjach między przedsiębiorcami i tylko w przypadku faktur wystawionych z VAT, kiedy łączna wartość brutto przekracza 15 tys. zł. Faktury opiewające na kwoty poniżej 15 tys. zł będą podlegały rozliczaniu na ogólnych zasadach – w transakcjach takich nabywca będzie mógł jednak dobrowolnie stosować mechanizm podzielonej płatności.

Jak wskazuje art. 108a ust. 1 zmienianej ustawy, ze split payment będą mogli korzystać nabywcy, którzy otrzymali fakturę z wykazaną kwotą podatku. Wówczas płatności za zobowiązania z faktury dokonuje się na dwa rachunki bankowe:

 – wartość netto – na rachunek bankowy dostawcy ;

 – VAT – na specjalny rachunek VAT dostawcy.

Aby umożliwić wszystkim nabywcom (firmom) dokonywanie zapłaty zgodnie z zasadami podzielonej płatności, rachunek VAT został założony przez banki lub SKOK-i dla każdego podatnika VAT.
Jeżeli wartość faktury brutto jest powyżej 15 tys. zł, to taka faktura powinna być opatrzona znacznikiem „mechanizm podzielonej płatności”. To jest informacja dla nabywcy, że musi sprawdzić na tej fakturze, które pozycje z niej wchodzą w zakres załącznika nr 15 i zapłacić obowiązkowo w podzielonej płatności za te konkretne pozycje lub zapłacić w tym mechanizmie – dobrowolnie – całą fakturę.

 Resort finansów, odpowiadając na obawy firm dotyczące ograniczenia płynności wskutek stosowania mechanizmu podzielonej płatności (MPP), znalazł rozwiązanie pozwalające wykorzystać środki zgromadzone na rachunkach VAT w możliwie szeroki i możliwie płynny sposób.

Chodzi o to, aby podatnik mógł z nich korzystać, nawet jeżeli nie kupuje towarów opodatkowanych z VAT-em. W związku z tym rozszerzono możliwość wykorzystania pieniędzy z rachunków VAT na zapłatę podatków budżetowych: PIT, CIT, czy akcyzy.

Zobacz więcej: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-split-payment-czyli-podzielona-platnosc-na-czym-polega