I spotkanie Zarządów Wojewódzkich Izb Rolniczych VI kadencji

wpis w: Aktualnosci2 | 0

20 listopada 2019 r. odbyło się I spotkanie Zarządów Wojewódzkich Izb Rolniczych VI kadencji. Głównym tematem dyskusji były propozycje zwiększenia kompetencji izb rolniczych. Gośćmi spotkania byli: Krzysztof Jurgiel – Poseł do Parlamentu Europejskiego, Jan Krzysztof Ardanowski – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Poseł Robert Telus – Przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Podczas spotkanie Poseł do Parlamentu Europejskiego Krzysztof Jurgiel zwrócił uwagę, że z mocy ustawy samorządy są wyposażone we władztwo administracyjne, czyli zdolność do wykonywania zadań publicznych – nie jest więc niczym niezwykłym rozszerzanie kompetencji o zadania publiczne tym bardziej, że wskazują na to liczne doświadczenia  i izby chętnie podjęłyby nowe – konkretne zadania. Status izby w chwili obecnej to osoba prawna działająca jak korporacja publiczno-prawna i czas to zmienić. Obecna  ustawa określiła katalog uprawnień doradczo-opiniodawczych bardzo szeroko,  natomiast możliwość realizacji zadań administracyjnych tylko dopuściła. Izby powinny mieć pozycję organu zdecentralizowanej  administracji państwowej. Zmiana ustawy w tym zakresie pozwoli na podjęcie zmiany zadań i poprawi działalność samorządu rolniczego. Jako przykładowe propozycje zadań do realizacji wskazał m.in.:

  • Badanie koniunktury w rolnictwie poprzez dokonywanie profesjonalnych ekspertyz w oparciu o wiedzę członków izby i zatrudnionych pracowników. Izby powinny prowadzić badania aby dostarczać danych ekonomicznych do ocen i porównań m.in. z innymi krajami UE;
  • Izby powinny zaangażować się w sprawy ubezpieczeń wzajemnych oraz funduszy rekompensat z tytułu upadku firm przetwórczych lub braku realizacji zawartych umów. Tworzenie i administrowanie funduszem odszkodowawczym przyczyniłoby się do wyeliminowania wielu problemów rolników z tego tytułu;
  • Izby rolnicze powinny mieć udział i głos decyzyjny w tworzeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Robert Telus także podkreślił konieczność zmian w ustawie o izbach rolniczych oraz zwrócił uwagę na ogromną odpowiedzialność jaka ciąży na wybranych w głosowaniu przedstawicielach izb rolniczych, gdyż ich zadaniem jest reprezentowanie każdego rolnika w Polsce. Zapowiedział także wolę współpracy w zakresie opracowania rozwiązań  wzmocnienia kompetencji izb rolniczych, tak aby rolnicy uwierzyli w siłę tej organizacji.

Podczas swojego wystąpienia Minister Ardanowski poinformował, że w izbach rolniczych upatruje partnera zaangażowanego, partnera merytorycznego do podejmowania decyzji, a nie tylko do konsultacji oraz podkreślił, że ważniejsze od prowadzenia formalnych konsultacji jest wspólne ustalenie jakie mają być podjęte decyzje. Dlatego też niezbędne jest podniesienie poziomu wiedzy na temat rolnictwa światowego, europejskiego wśród przedstawicieli izb rolniczych i rolników. To pozwoli lepiej zrozumieć zachodzące zmiany, szanse i zagrożenia. To da możliwość wypracowania lepszych, korzystniejszych rozwiązań dla polskich rolników.

Zapowiedział również, że

  • od wiosny będzie elastyczny termin stosowania nawozów.
  • nie będzie ustępstw wobec gospodarstw, które miały w 2011 roku wydzielić 30% dzierżawionej ziemi, a tego nie zrobiły.
  • w nowej perspektywie finansowej zamierza uzależnić dopłaty do trwałych użytków zielonych od minimalnej obsady zwierząt

Minister Ardanowski w trakcie wystąpienia zwrócił uwagę na małe zainteresowanie rolników środkami przeznaczonymi na zaopatrzenie gospodarstw w wodę oraz przypomniał, że weszła w życie ustawa, że przy budowie zbiornika do 10 arów powierzchni i 3 m głębokości nie będzie wymagane pozwolenie wodno-prawne, a jedynie zgłoszenie. Podkreślił przy tym, że jak największa ilość gospodarstw powinna z tych środków skorzystać, bo problemy z suszą są coraz częstsze.

Kolejnym zagadnieniem poruszanym podczas dzisiejszego spotkania z przedstawicielami izb rolniczych była kwestia powszechności ubezpieczeń rolniczych. Zdaniem Ministra tylko powszechne ubezpieczenia mogą spowodować zmniejszenie stawek ubezpieczeniowych. Poinformował również o rozpoczęciu prac nad ubezpieczeniem rolniczych dochodów, ale będzie to można zrobić tylko przy prowadzeniu pełnej rachunkowości. Jednym z omawianych zagadnień była kwestia zdefiniowanie rolnika aktywnego. Również nie da się tego zrobić bez pełnej rachunkowości – powiedział minister i dodał, że coraz poważniejszym zagadnieniem staje się w tej chwili właśnie sprawa rachunkowości.

Więcej zdjeć w galerii >>>

Źródło:

www.krir.pl