Posiedzenie Rady Powiatowej Podlaskiej Izby Rolniczej w Mońkach

W dniu 29 października 2019 r. w GOK w Goniądzu  odbyło się wyjazdowe posiedzenie Rady Powiatowej Podlaskiej Izby Rolniczej w Mońkach.

Na zaproszenie Przewodniczącego Rady PIR przybyli: V-ce Prezes PIR Pan Marek Siniło delegaci 9 z 14  przedstawiciele firm współpracujących z rolnictwem Pan Burmistrz Goniądza Grzegorz Dudkiewicz, Dyrektor BPN Andrzej Grygoruk,, zastępca wójta gminy Krypno Marian Magnuszewski, Kierownik PIORiN w Mońkach Pani Zofia Ruksza-Abramowicz, PIW w Mońkach Pani Monika Rojszczyk,, rolnicy z terenów nadbiebrzańskich.                     

                         

Posiedzenie zostało zwołane w celu omówienia:

  •  Współpracy między BPN, a rolnikami z tych terenów
  • Nakreślenie kierunków współpracy między PIR a samorządem terytorialnym

Na posiedzeniu omówiono również aktualną sytuację w rolnictwie

Na tym posiedzenie zakończono.                                                        

                                                                                   PIR Mońki Ireneusz Olszewski