Spotkanie z przewodniczącymi Rad Powiatowych PIR

wpis w: Aktualnosci1 | 0

4 listopada w siedzibie Podlaskiej Izby Rolniczej odbyło się spotkanie Zarządu z Przewodniczącymi Rad Powiatowych PIR oraz Wicewojewodą Podlaskim Janem Zabielskim.


W spotkaniu wzięło udział 10 na 14 przewodniczących Rad Powiatowych i Wicewojewoda Podlaski Jan Zabielski. W spotkaniu udział wzięli również: Romualda Syczewska- Główna Księgowa, Anna Borkowska – Członek Zarządu Prosperita Sp. z o.o. Agnieszka Artemiuk – p.o. Dyrektora Biura PIR oraz Aleksander Bojczuk – Radca Prawny.
Jednym z tematów spotkania było omówienie skutków suszy, spadku klimatycznego bilansu wodnego poniżej wartości określonej dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i opóźnienia w szacowaniu strat związanych z suszą i idące za tym opóźnienia wypłat odszkodowań. Ustalenia poruszane podczas spotkania z Wicewojewodą zostaną spisane na piśmie i przesłane do PUW.
Poza tym omówione zostały również sprawy organizacyjne, dotyczące bieżącej działalności Podlaskiej Izby Rolniczej oraz Prosperity Sp. z o.o.
Zgłoszonych zostało kilka wniosków przez Przewodniczących, w tym min.:

  • wystąpienie do Wicewojewody z propozycją rozwiązania problemu związanego z szacowaniem skutków suszy w gospodarstwach rolnych;
  • zawnioskowano o przeszkolenie rolników z prawa spółdzielczego.
    Agnieszka Artemiuk