Zaproszenie na spotkanie w ramach konsultacji społecznych PPSS – Białystok, 6 listopada

wpis w: Aktualnosci2 | 0

Szanowni Państwo,

Trwają ogólnopolskie konsultacje społeczne projektu planu przeciwdziałania skutkom suszy (PPSS). To pierwszy tak kompleksowy dokument planistyczny dotyczący zjawiska suszy. Konsultacje odbywać się będą od 15 sierpnia 2019 r. do 15 lutego 2020 r. w 15 miastach. Szczegóły dotyczące lokalizacji oraz terminów spotkań znajdą Państwo na stronie  www.stopsuszy.pl/konsultacje-spoleczne/

Ta publiczna debata umożliwi każdemu interesariuszowi wyrażenie opinii i zgłoszenie uwag na temat projektu PPSS. Można to zrobić osobiście, listownie albo za pośrednictwem maila poprzez wypełnienie specjalnie przygotowanego formularza. Mogą również Państwo skorzystać z wygodnej formuły formularza online dostępnego na stronach:  www.stopsuszy.pl oraz  https://www.konsultacjesusza.pl
Projekt PPSS jest dostępny na stronach:  www.stopsuszy.pl,     https://www.konsultacjesusza.plwww.wody.gov.pl, poszczególnych RZGW oraz na     www.bip.gov.pl,     https://gospodarkamorska.bip.gov.pl,     www.gov.pl/web/gospodarkamorska.
Organem właściwym do rozpatrywania zgłoszonych uwag i wniosków jest Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Przygotowany projekt PPSS powstał w ramach projektu „Opracowanie planów przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy” realizowanego przez PGW Wody Polskie. Jego celem jest m.in.: wskazanie i zhierarchizowanie obszarów zagrożonych suszą, stworzenie propozycji zwiększenia ilości zasobów dyspozycyjnych wód oraz opracowanie katalogu działań minimalizujących skutki suszy. PPSS zostanie przyjęty w drodze rozporządzenia rozporządzenie ministra właściwego ds. gospodarki wodnej.
Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach! 

Zarejestruj chęć udziały klikając w poniższy obrazek lub   TUTAJ.

Z poważeniem,

Zespół ds. konsultacji społecznych
Email: spotkania@konsultacjesusza.pl
www: https://konsultacjesusza.pl/

Departament Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej
Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
ul. Nowy Świat 6/12, pok. 309
00-400 Warszawa


Zadanie realizowane w ramach Projektu „Opracowanie planów przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy”
Nr Projektu: POIS.02.01.00-00-0015/16 |www.stopsuszy.pl|