Posiedzenie Rady Powiatowej Podlaskiej Izby Rolniczej powiatu augustowskiego

Dnia 23 września 2019 roku w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Bargłowie Kościelnym odbyło się posiedzenie rady powiatowej Podlaskiej Izby Rolniczej powiatu augustowskiego. W spotkaniu wzięli udział delegaci powiatu augustowskiego oraz zaproszeni goście:  Pani Ewa Demucha z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska Delegatura w Suwałkach oraz pan Marek Gąsiewski Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Augustowie.

Tematy poruszane na spotkaniu:

  1. Tegoroczna susza rolnicza.
  2. Kontrole gospodarstw rolnym pod względem stosowania azotu.

Elżbieta Bartnicka

PIR Augustów