KONFERENCJA NAUKOWA „Grupy producentów rolnych – szanse i bariery rozwoju”

wpis w: Aktualnosci1 | 0

                                                                        KONFERENCJA NAUKOWA

                  „Grupy producentów rolnych – szanse i bariery rozwoju”Wydział Ekonomii i Finansów UwBul. Warszawska 63

                                                                    Białystok, 30 października 2019

Szanowni Państwo!

Podlaska Izba Rolnicza jako partner projektu „Czynniki sukcesu współpracy rolników województwa podlaskiego w ramach grup producentów” finansowanego ze środków KSOW w ramach Schematu II Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (umowa nr ROR-II/KSOW-N-15/2019) serdecznie zaprasza do udziału w konferencji naukowej nt. „Grupy producentów rolnych – szanse i bariery rozwoju”. Konferencja skierowana jest do rolników województwa podlaskiego, doradców rolnych, przedstawicieli administracji państwowej i samorządowej oraz zainteresowanych osób.

Celem konferencji jest zapoznanie uczestników z wynikami badań oraz wymiana poglądów w zakresie: organizacji rynków rolnych w Polsce i w województwie podlaskim, prawnych uwarunkowań tworzenia i funkcjonowania grup producentów rolnych, instrumentów wsparcia tych grup, problemów funkcjonowania grup producentów rolnych w województwie podlaskim oraz przykładów grup odnoszących sukcesy.
Konferencja organizowana jest przez Wydział Ekonomii i Finansów Uniwersytetu w Białymstoku i odbędzie się w dniu 30 października 2019 r. w siedzibie Wydziału Ekonomii i Finansów UwB w Białymstoku, przy ul. Warszawskiej 63, w godz. 9.30-18.00 (sala 201).

Udział w konferencji jest bezpłatny, ale konieczne jest wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną karty zgłoszenia na adres e-mail: bialystok@pirol.pl. Termin przyjmowania zgłoszeń mija 20 października 2019 r. a liczba miejsc jest ograniczona. W razie pytań służymy pomocą (tel. 85 6760858).

Serdecznie zapraszamy!